Maastricht Trophy

Het toernooi zal worden gehouden in het weekend van 2-3-4 juni 2017

Stichting Sportsupport Maastricht        

De jarenlange band tussen Euro-Sportring en de Stichting Sportsupport Maastricht heeft als resultaat dat de Maastricht Trophy al voor de 33e keer wordt georganiseerd.

De essentie en de doelstelling van dit toernooi is in al die jaren niet veranderd: “Breng de jeugd van 10 tot 17 jaar nationaal en internationaal dichter bij elkaar door de voetbalsport”.

De goede samenwerking tussen vv SCM en RKVVL/Polaris, twee Maastrichtse voetbalclubs met een rijke historie, staat garant voor een goed georganiseerd en kwalitatief hoogwaardig toernooi in de prachtige en historische stad Maastricht. Ook deze keer gaan wij ervan uit dat het lukt om kwalitatief goede teams en recreatieve teams te interesseren om deel te nemen aan dit toernooi.

Zonder goede sponsors is een toernooi van deze omvang niet mogelijk. Ook dit jaar gaan wij ervan uit dat zij onze organisatie het vertrouwen geven. Daarvoor nu reeds onze hartelijke dank.

Verder mogen we vaststellen dat de overheid m.n. de Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg ons blijven steunen, materieel en financieel, om dit internationale jeugdvoetbaltoernooi mogelijk te maken.

Wij wensen nu alvast alle deelnemers, scheidsrechters, vrijwilligers en supporters een sportief en succesvolle Maastricht Trophy 2017 toe.

Namens de Stichting Sportsupport Maastricht kijken wij uit naar een geweldig 33e Maastricht Trophy toernooi.


The tournament takes place on 2-3-4 June 2017

As a result of the long bond between Euro-Sportring and the Stichting Sportsupport Maastricht, the 33th edition of the Maastricht Trophy is organized.

The essence and the goal of this tournament hasn't changed over the years: "Bring the youth of 10 to 17 years, national and international closer to each other through football.

The good cooperation between vv SCM and RKVVL/Polaris, two Maastricht football clubs with a rich history, guarantee a perfect organized and high quality tournament in the beautiful and historic city of Maastricht. Once again we assume that we succeed in interesting qualitative good teams as well as recreational teams to participate in this tournament.

Without good sponsors a tournament of this size is not possible. Once again this year we assume that they give our organization their confidence. Therefore many thanks for that.

Furthermore,  we can conclude that the authorities in particular of the city of Maastricht and the Province of Limburg continue in supporting us, material and financial, making this international youth football tournament possible.

We wish all participants, referees, volunteers and supporters a sportive and successful Maastricht Trophy 2017.

On behalf of the Stichting Sportsupport Maastricht, we look forward to a great 33th Maastricht Trophy tournament.